Ruimtelijke ordening

Architectenbureau DBL heeft specialisten in huis op het gebied van ruimtelijke ordening. Van omgevingsvergunning of functiewisseling buitengebied tot het begeleiden van een bestemmingsplanwijziging. Wij hebben vaker met dit bijltje gehakt. Gemeentes in de wijde regio, zelfs tot aan de randen van Nederland, waarderen onze expertise ook.

Een bestemmingsplanwijziging is niet ‘even’ geregeld. Een goede voorbereiding is hierbij noodzakelijk. Architectenbureau DBL regelt alles voor u. Denk hierbij aan:

  • Bodemonderzoek
  • Akoestisch onderzoek
  • Landschappelijke inpassing
  • Archeologische aspecten
  • Regels uit de Flora- en faunawet
  • Ruimtelijke onderbouwing
  • Bedrijfsplan

Indien nodig schakelen wij externe partners in om de goede voorbereiding te borgen. Na het totale traject Ruimtelijke ordening starten wij met het ontwerp, de goedkeuring door de welstandscommissie, de vergunningen, de werktekeningen, de bouwbegeleiding en als laatste de oplevering. Dromen realiseren. Op een nuchtere manier.

ruimtelijke plannen
website: MooiMerk