Splitsingsvraagstukken

Splitsingen

Uw pand kan bestaan uit meerdere bedrijfsruimtes of woningen. Als eigenaar kunt u besluiten dit vastgoed kadestraal te splitsen om daarna afzonderlijk te verkopen. Iedere woning of bedrijfsruimte krijgt een eigen registratie van het Kadaster.

Om die splitsing goed te regelen voor de nieuwe gebruiker, zijn een splitsingstekening en een splitsingsakte noodzakelijk.

Als verkopende partij van de gesplitste ruimtes, krijgt u optimaal rendement, doordat wij scherp sturen in de structurele kostenverdeling per object. Juist splitsingsvraagstukken komen ook vaak over tafel bij een notaris. Ook voor de notaris is verder zoeken naar een deskundig bureau in deze niet nodig!
website: MooiMerk