Omgevingsvergunning slopen

Voor slopen bestaat sinds het Bouwbesluit in 2012 een meldings- en vergunningsplicht. Architectenbureau DBL neemt u dit stuk van de omgevingsvergunning graag uit handen. Wij weten precies hoe de hazen lopen en zorgen voor een snelle afwikkeling. De volgende zaken pakken onze professionals graag voor u op:

  • Sloopmelding
  • Asbestinventarisatie
  • Bodemonderzoek
  • Kapvergunningen

Waar nodig schakelen we terzake kundige specialisten in, die onder supervisie van Architectenbureau DBL opereren. Het uiteindelijke doel is en blijft: zo snel als mogelijk starten met de daadwerkelijke uitvoering van uw renovatie, nieuw- of verbouw.

Omgevingsvergunning slopen
website: MooiMerk