Werktekeningen

Zodra architectenbureau DBL start met de werktekeningen, is het moment ‘start bouw’ bijna aangebroken. Als opdrachtgever geven wij u huiswerk mee. Met de kale werktekeningen kunt u zelf vast nadenken over bijvoorbeeld de plaats van de wandcontactdozen, schakelaars, lichtpunten, een eventuele buitenkraan met putje, vloerafwerkingen, wand- en plafondafwerkingen, etc.. Uw ideeën voegen we samen met onze adviezen, waarna overzichtelijke werktekeningen door ons gemaakt worden. Deze tekeningen zijn wezenlijke onderdelen van de eventuele aanbesteding en/of als uitvoeringstekeningen.

Op basis van deze werktekeningen in combinatie met het door ons gemaakte bestek kunnen de aannemers samen met hun onderaannemers aan de slag voor de te houden aanbesteding. Zij stemmen met een medewerker van architectenbureau DBL het bouwtraject af. De gedetailleerde werktekeningen worden door ons gemaakt en intensief doorgesproken met de uitvoerende partijen. Zo voorkomen wij voor u onverwacht of onnodig meerwerk en stemmen we vooraf de staat van afwerking duidelijk af. Helderheid zonder zorgen!

Architectenbureau DBL neemt in haar werktekeningen alle gegevens duidelijk op. Wij werken daarbij volgens een eigen principe, die zich in de afgelopen jaren ruimschoots heeft bewezen. Het belangrijkste voordeel voor u als klant: bouwen zonder zorgen én meerkosten.

Werktekeningen
website: MooiMerk