Nieuw voercentrum te Kootwijkerbroek
terug naar overzicht

Dit voercentrum koopt regionaal binnen een beperkte straal gewassen op, zorgt voor centrale bemonstering, duurzame en efficiënte verwerking, conservering, opslag en de levering van gecontroleerd maatwerk voer met een constante kwaliteit. Door het toevoegen van enkelvoudige grondstoffen en mineralen kunnen de veehouders tegen lagere kosten een betere kwaliteit voer of rantsoen aan het voerhek geleverd krijgen. De veehouders zullen beduidend minder machines, voerkuilen en silo’s op hun eigen bedrijf nodig hebben, ook neemt de arbeidsinzet van de agrariër af. De voerefficiëntie neemt aanzienlijk toe met daardoor gezonder vee met minder toepassing van antibiotica en een lagere kostprijs per kilogram melk.

voercentrum

Het is de opzet om een eendenkrooskweekvijver op het bedrijf te vestigen om regionaal kwalitatief goede en smakelijke plantaardige eiwitten te fabriceren. Wageningen UR voert hiertoe veelbelovende proefprojecten uit ter vermindering van importen zoals sojaschroot uit de tropen. Het verminderen van grondstof importen uit de tropen is een europees aandachtspunt, dit is nader uitgewerkt.

Deze vorm van een voercentrum zijn in verschillende werelddelen al gebruikelijk, ook in andere agrarische takken is het de gewoonte, kwalitatief goed voer voor een concurrerende  prijs bij een voerfabriek te kopen.

Tijdens de opstartfase waarin zij zich nu bevinden is er een capaciteit voor 1000 melkkoeien gepland en ca. 15 leden op een bestaand fouragebedrijf met een bestaande weegbrug, welke onder ideale omstandigheden kan uitgroeien tot een voercentrum voor 3000 melkkoeien (mk) met een evenredig groter aantal leden.

Belangrijke hoofdpunten zijn:

 • Een toekomst gerichte en duurzame bedrijfsvoering
 • Behoud van melkvee op de Veluwe
 • Gecontroleerde kwaliteit maatwerk voer en compleet rantsoen
 • Minder medicijn gebruik en gezonder vee
 • Verbeterde concurrentie positie veehouder door lagere voerkosten en betere kwaliteit
 • Het gebruik van regionale gefabriceerde plantaardige eiwitten
 • Verminderde plantaardige eiwit import uit tropische gebieden
 • Zeer efficiënt gebruik landbouwgronden en beschikbare voermiddelen
 • Levering aan het voerhek door het voercentrum
 • Minder arbeid door de veehouder
 • Minder materieel en opslag kosten voor de veehouder
 • Verminderde verrommeling op agrarische bedrijven
 • De wereldwijde co2 uitstoot te verminderen
website: MooiMerk