De zeugen staan op zolder

  • Bouwkundige uitwerking
  • Ontwerp
  • Ruimtelijke ordening

Grootse ambities binnen strikte regelgeving passen. Dat is een bijltje waar we vaker mee hebben gehakt. Sterker nog: dat behoort tot de kern van ons vak. Deze zeugenstal is daar een goed voorbeeld van. De ondernemer wilde op flinke schaal boeren: 2000 zeugen en biggen, allemaal onder één dak. Dat kon gemakkelijk een kolossaal gebouw opleveren, dat niet in de omgeving zou passen. Daarom hebben we een stal ontworpen die weliswaar twee verdiepingen (!) heeft, maar met een ontwerp dat twee gebouwen suggereert. Passend binnen de normen ten aanzien van nok- en goothoogte. De ideale huisvesting voor een vermeerderingsbedrijf met ambities. Creativiteit schept ruimte.

Zullen we samen ruimte scheppen?

Sluit dit project aan bij uw ambities? Herkent u uw dromen in andere projecten? Of hebt u een unieke uitdaging die om nieuwe antwoorden vraagt? Wij laten ons graag door u inspireren…

Neem contact met ons op