Van agrarische opstal tot hoogwaardige paardenstal

  • Bouwkundige uitwerking
  • Ontwerp
  • Ruimtelijke ordening

Een stal is een stal – op de kaarten van de gemeente tenminste. Maar gelukkig valt er binnen die lijntjes nog heel wat in te kleuren. Zo realiseerden wij een grootse paardenstal. Met metselwerk en hoogwaardige details, zoals deuren met hout en glas, royale overstekken en – om het plaatje af te maken – een sierlijke toegangspoort. Deze stal is goed voor vijftig paarden, ondergebracht in luxe boxen. Creativiteit schept ruimte.

Zullen we samen ruimte scheppen?

Sluit dit project aan bij uw ambities? Herkent u uw dromen in andere projecten? Of hebt u een unieke uitdaging die om nieuwe antwoorden vraagt? Wij laten ons graag door u inspireren…

Neem contact met ons op