Functionele uitbreiding dankzij een esthetische vondst

  • Bouwkundige uitwerking
  • Ontwerp
  • Ruimtelijke ordening

Heebink wilde uitbreiden, en het was wel duidelijk waar de vierkante meters vandaan moesten komen. Aan de voorzijde, zichtbaar vanaf de A12, was ruimte genoeg. Bij het ontwerp van de uitbreiding kwamen twee opgaven samen. Enerzijds moesten de vierkante meters goed benut worden, zonder de logische routing op het terrein te verstoren. Geen kleine opgave, omdat de uitbreiding gepland was aan de zijde van de buurman. Sterker nog: een deel van de uitbreiding werd gerealiseerd op het aangrenzende perceel. Anderzijds moest de gevel representatief zijn en het pand de nodige uitstraling geven. We hebben ruimte geschept met de nodige creativiteit. Esthetisch gezien stempelt een horizontale lijn de aanblik van het pand, waardoor deze lager lijkt. Bijna onopvallend is ín deze voorgevel een onderdoorgang gesitueerd, waardoor vrachtwagens de gewenste routing over het terrein behouden. Boven deze onderdoorgang loopt de raampartij en de daklijn door, zodat het gehele pand – op eigen grond en buurmans grond – één geheel vormt. Mooie vondst. Creativiteit schept ruimte.

Zullen we samen ruimte scheppen?

Sluit dit project aan bij uw ambities? Herkent u uw dromen in andere projecten? Of hebt u een unieke uitdaging die om nieuwe antwoorden vraagt? Wij laten ons graag door u inspireren…

Neem contact met ons op